1. Záväznou rezerváciou sa rozumie obojstranné potvrdenie požadovaného termínu prenájmu.
  2. K rezervácií sa nevyžaduje záloha. 
  3. Pri prevzatí predmetu nájmu je potrebné zložiť vratnú kauciu a podpísať zmluvu o prenájme.
  4. Suma za prenájom sa platí najneskôr v deň zapožičania.
  5. Čas vyzdvihnutia – dohodou (bez obmedzení).
  6. Miesto vyzdvihnutia: Sveržov (Bardejov) alebo Gregorovce (Prešov).
  7. Pred samotným zapožičaním bude predvedená manipulácia s predmetom nájmu.